GOOD-LOOKING

Arti GOOD-LOOKING
 GOOD-LOOKING= bagus rupanya, tampan, cantik parasnya

Contoh :
She has a good-looking face.

Artinya :
Dia punya wajah cantik.