GO OVERBOARD

Arti GO OVERBOARD

GO OVERBOARD= bertindak melebihi kewajaran.

Contoh :
Don't go overboard.

Artinya :
Janganlah bertindak melebihi kewajaran.