GO OFF SOMETHING

Arti GO OFF SOMETHING

GO OFF SOMETHING = berhenti menyukai sesuatu

Contoh :
I go off fish now.

Artinya :
Aku berhenti/ dah tak suka ikan.