GO LIKE HOT CAKES

Arti GO LIKE HOT CAKES

GO LIKE HOT CAKES
 = laku keras/ laris seperti kacang goreng.

Contoh :
This book goes like hot cakes.

Artinya :
Buku ini laku keras seperti kacang goreng.