GO AHEAD


Arti GO AHEAD
GO AHEAD
= teruskan, maju

Contoh :
Never mind. Go ahead.

Artinya :
Tak apa-apa. Teruskan aja.