PASS THE BUCKPASS THE BUCK = melemparkan tanggung jawab kepada orang lain

Contoh:
Don't pass the buck very often.

Artinya:
Jangan  sering melemparkan tanggungjawab pada orang lain.