OH BOY!OH BOY! = Bukan Main!

Contoh:
Oh, boy! What a wonderful show It is!

Artinya:
Bukan main! Betapa indahnya pertunjukan ini!