FACE TO FACE

FACE TO FACE
= berhadap-hadapan, empat mata

Contoh :
They had a talk face to face.

Artinya :
Mereka mengadakan pembicaraan empat mata.